QUI SOM?


  • QUÈ ÉS L’AMPA?
L’AMPA és una associació sense afany de lucre formada per mares i pares d’alumnes de l’Institut La Mar de la Frau amb una missió: contribuir a la millora de la qualitat del sistema educatiu públic i de les condicions d’escolarització dels i les alumnes del centre.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els sectors de la comunitat educativa.

L’AMPA és un espai que us ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida del centre educatiu i en l’educació que reben els nostres fills. El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i participativa. Des de l’AMPA i exercint diferents responsabilitats -econòmiques, legals, laborals i personals- les famílies podem influir en l’educació de tots els alumnes i en la bona marxa de l’institut.

  • OBJECTIUS GENERALS DE L’AMPA
  1. Fomentar la participació de les famílies com a estratègia per a la millora de la qualitat educativa de l’institut
  2. Millorar la comunicació entre famílies - AMPA - centre educatiu - entorn 
  3. Col·laborar amb els projectes que porti a terme el centre 
  4. Millorar la gestió de l’AMPA 
  5. Oferir els serveis que les famílies i els alumnes necessiten 

  • ASSEMBLEA DE SOCIS
L'Assemblea general és l'òrgan de govern de l’AMPA i decideix tots el temes d’importància de l’associació. Totes les famílies associades tenen veu i vot a l’assemblea. Ordinàriament es reuneix un cop a l’any i es presenten i aproven: la junta, la memòria i l’estat de comptes del curs anterior i el pla de treball i el pressupost del curs. (Actes assemblees)


  • Components de la junta: Aquí podeu conèixer qui són els membres de l'actual junta.
I en som uns quants més que ens reunim un cop al mes a la sala de l’AMPA de l’institut.
T'HI APUNTES ?